Cty Dược Liệu Việt Nam

The Sala mang các giải pháp toàn diện về hàng hóa và giải pháp bán hàng cho công ty chúng tôi hoạt động. Với dòng sản phẩm Saffron của The Sala đã tăng doanh thu của chúng tôi lên 230% so với cùng kỳ năm trước.

BonCosmetics

Bán Saffron lẻ nhiều tháng trước và hài lòng với sự suport của The Sala. Hy vọng công ty có nhiều chương trình training về nhụy hoa nghệ tây để chốt đơn tốt hơn!

Vân Thảo – Nhân Viên Văn Phòng

Tôi là một nhân viên văn phòng nhưng không biết sử dụng nhiều công cụ marketing online. Được sự suport của công ty nên tôi đã tự chạy đơn hàng, kiếm tiền mua thêm sữa cho con!